Vorschau 2021

Tag Monat 1. Anlass Ort Verweis 2. Anlass Ort Verweis 3. Anlass Ort Verweis
26. Juni Sommerliche Schlossromantik Schloss Lenzburg https://www.noxiris.ch/events/details/242/
24. Juli Amphi-Festival Tanzbrunnen; Köln (DE) https://www.amphi-festival.de/
25. Juli Amphi-Festival Tanzbrunnen; Köln (DE) https://www.amphi-festival.de/